Voor individuen:


IK WIL BETER LEIDINGGEVEN

STANDAARD PROGRAMMA’S

Wij bieden standaard IVLO® workshops, die een bijdrage kunnen leveren aan de effectiviteit van zowel ervaren als beginnende leidinggevenden. Een overzicht hiervan vind je hieronder. 

Doel

Zowel wetenschappelijk onderzoek als onze eigen ervaring wijzen uit dat positief gemotiveerde leidinggevenden en medewerkers een grotere bijdrage leveren aan de prestaties van een organisatie, dan ongemotiveerde medewerkers. Dit klinkt logisch, maar jezelf en anderen gemotiveerd houden – dag in, dag uit – vraagt toch de nodige inzichten, vaardigheden en aandacht, die niet altijd vanzelfsprekend zijn.

Onze programma’s zijn gericht op aantoonbare performanceverbetering door positief en mensgericht leiderschap.

 

IVLO® WORKSHOPS IK WIL BETER LEIDINGGEVEN

INHOUD: Positief en mensgericht leidinggeven is de kern van IVLO Instituut voor Leiderschapsopvolging & Ontwikkeling. We noemen deze termen in onze missie. Maar wat houdt positief en mensgericht leidinggeven eigenlijk in? Hoe doe je dat? En wat levert het op?

In het IVLO® leertraject Positief en Mensgericht Leidinggeven gaan deelnemers individueel op zelfonderzoek uit volgens volgens de principes van action learning. 

Naast reflecties, diepgaande dialogen, een enkel debat en zelfonderzoek, zal er ook praktisch geoefend worden met gesprekstechnieken, het benutten van ‘coachable moments’, motiverende ontwikkelgesprekken, conflicthantering, het herkennen van teamdynamieken en systemische patronen in samenwerking. 

NIVEAU: Vanaf MBO werk- en denkniveau

LENGTE: 8 x 3 uur

DOELSTELLING: De voordelen van positief en mensgericht leidinggeven ervaren, je deze stijl eigen maken, toepassen en betere resultaten halen.

DOELGROEP: Ervaren eerstelijns leidinggevenden

AANVANGSTNIVEAU: Geen specifieke vooropleiding vereist

STUDIEBELASTING: Na iedere leermodule zal een praktijk-, reflectie- of observatieopdracht moeten worden uitgevoerd. Dit vraagt 30 – 60 minuten per persoon per keer in de eigen werkpraktijk. Optioneel is het persoonlijk bijhouden van een verslag over de gehele periode.

AAN TE SCHAFFEN STUDIEMATERIAAL: geen. 

INBEGREPEN STUDIEMATERIAAL: IVLO® handout 

AANTAL DEELNEMERS: 8 – 10

DEELNAME: €1399,- (ex BTW) per deelnemer, €1695,- (inclusief BTW) per deelnemer

AANMELDING: per e-mail info@ivlo.nl onder vermelding van “Leertraject mensgericht leidinggeven individueel” of WhatsApp: 06 28 98 65 53. Data en tijden bepalen we in overleg.

INHOUD: Zowel ons land als de werkomgeving wordt steeds rijker aan mensen met verschillende culturele achtergronden. Dit leidt vaak tot veel moois, maar kan soms ook tot misverstanden of misvattingen leiden. Ongewild liggen vooroordelen ten opzichte van elkaar op de loer. Dat is jammer, want vooroordelen kunnen je blik op de werkelijke persoon naast je sterk vertroebelen. In deze workshopreeks word je uitgenodigd om een mentale ontdekkingsreis te ondernemen naar vooroordelen over je eigen culturele achtergrond en (jouw) vooroordelen over de culturele achtergrond van mensen in jouw directe (werk-) omgeving. Vervolgens voer je hierop een realitycheck uit. Wie is deze persoon, of wie zijn deze personen waarmee je (bijna) dagelijks te maken hebt nu daadwerkelijk? 

NIVEAU: Vanaf MBO werk- en denkniveau

LENGTE: 2 x 3 uur

 DOELSTELLING: onderling begrip en een plezierig effectieve samenwerking stimuleren tussen mensen met diverse culturele achtergronden

DOELGROEP: Eerstelijns leidinggevenden 

AANVANGSTNIVEAU: geen specifieke vooropleiding vereist

STUDIEBELASTING: na de eerste workshop uitvoeren interviewopdracht van 30 tot 60 minuten die geheel op eigen wijze uitgevoerd kan worden. Verslaglegging vraagt ongeveer dertig minuten.

AAN TE SCHAFFEN STUDIEMATERIAAL: geen. Aanbevolen: “Allemaal andersdenkenden – omgaan met cultuurverschillen”; Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov en/of “Werken met cultuurverschillen”; Gert Jan Hofstede, Paul B. Pedersen & Geert Hofstede. 

INBEGREPEN STUDIEMATERIAAL: IVLO® handout 

AANTAL DEELNEMERS: 8 – 10

DEELNAME: €279,- (ex BTW) per deelnemer, €340,- (inclusief BTW) per deelnemer

 

AANMELDING: per e-mail info@ivlo.nl onder vermelding van “Effectief omgaan met culturele verschillen op het werk individueel” of WhatsApp: 06 28 98 65 53. Data en tijden bepalen we in overleg.

INHOUD: Enkele gesprekken met IVLO® ervaringsdeskundigen maken onderdeel uit van het volledige IVLO® opvolgingstraject. Deze of aanvullende gesprekken zijn echter ook apart aan te vragen. Je bepaalt zelf de inhoud waarover je het leergesprek wilt laten gaan, en je bepaalt zelf met welke IVLO® ervaringsdeskundige je dit gesprek voert. Onder ‘Ons team’ klik je op de foto’s van onze IVLO® ervaringsdeskundigen om vervolgens in ieder profiel te lezen met welk soort vragen een ieder van hen jou zou kunnen helpen. Kies de IVLO® ervaringsdeskundige waarvan je het meest kan opsteken in jouw situatie en geef de naam op bij jouw aanmelding.

NIVEAU:Vanaf MBO werk- en denkniveau

LENGTE: 1 uur online

DOELSTELLING: leren van de ervaringen van een andere leidinggevende, of HR manager, waarmee verder geen afhankelijkheidsrelatie bestaat

DOELGROEP: Beginnende eerstelijns leidinggevenden 

AANVANGSTNIVEAU: geen specifieke vooropleiding vereist

STUDIEBELASTING: geen

AAN TE SCHAFFEN STUDIEMATERIAAL: geen

INBEGREPEN STUDIEMATERIAAL: geen

AANTAL DEELNEMERS: 2-3

DEELNAME: €79,- (ex BTW) per deelnemer, €96,- (inclusief BTW) per deelnemer

AANMELDING: per e-mail info@ivlo.nl onder vermelding van “Leergesprek met IVLO® ervaringsdeskundige individueel” of WhatsApp: 06 28 98 65 53. Datum en tijdstip bepaal je in overleg met de ervaringsdeskundige zelf..

 

WORKSHOPS IK WIL BETER LEIDINGGEVEN VAN IVLO® TRAINER JOHN VAN DER KREKE

INHOUD: Standaardiseren van je taken, waarbij je bewust als leiddinggevende, coaching onderdeel laat uitmaken van jouw dagelijkse werk. Hiervoor maak je tijd vrij. Deze aanpak komt uit LEAN en is onderdeel van LSW (Leader Standard Work). Een specifieke taakhulp (een trifold van 10×10 cm) heb je altijd op zak en deze helpt je om voldoende tijd aan coaching te besteden als vast onderdeel van je dagelijkse routine in het werk. Je wordt zelf ‘Coach on the job’. Na de workshop heb je een uniek persoonlijk format dat je zelf voortdurend kunt verbeteren en desgewenst met anderen kunt delen. 

 

NIVEAU: Vanaf MBO werk- en denkniveau

 

LENGTE: 3 uur 

 

DOELSTELLING: Focus op mensgericht leidinggeven met een leidraad om tijd hiervoor onderdeel van je dagelijkse routine te maken

 

DOELGROEP: beginnende en ervaren eerste- en tweedelijns leidinggevenden (‘leiders van anderen’ en ‘leiders van leiders’), die daadwerkelijk tijd vrij willen maken voor mensgericht leiderschap

 

AANVANGSTNIVEAU: Vanaf MBO-niveau en enkele jaren ervaring met werken in een team 

 

STUDIEBELASTING: 10 minuten per dag uitvoering in de praktijk, totdat het routine is

 

AAN TE SCHAFFEN STUDIEMATERIAAL: geen

 

INBEGREPEN STUDIEMATERIAAL: (e-) handout met de behandelde leerstof en een trifold geschikt voor aanpassing op eigen praktijksituatie

 

AANTAL DEELNEMERS: 6 – 8

 

DEELNAME: €199,- (ex BTW) per deelnemer, €240,- (inclusief BTW) per deelnemer

 
 

AANMELDING: Per e-mail john.vanderkreke@ivlo.nl onder vermelding van “Coach on the job individueel” of WhatsApp 06 55 34 81 13. Data en tijden bepaal je in overleg.

INHOUD: 

1. De Roos van Leary – hierin worden verschillende karaktertrekken van mensen bekeken en besproken, en hoe deze zich tot elkaar kunnen verhouden, ook binnen jouw team

2. The Speed of Trust – hierin bekijken en bespreken we vier soorten van vertrouwen en welke invloed deze hebben op de samenwerking binnen teams in het algemeen en binnen jouw team in het bijzonder

3. Team-motivatie – in dit onderdeel gaan we dieper in op de motivatie van het team als geheel. Wat drijft jouw team om pro-actief aan de slag te gaan en hoe creëer je hiervoor de condities?

 

NIVEAU: Vanaf MBO werk- en denkniveau

 

LENGTE: 2 x 3 uur

 

DOEL: Optimale samenwerking binnen je team bevorderen

 

DOELGROEP: beginnende en al iets gevorderde eerste- en tweedelijns leidinggevenden (‘leiders van anderen’ en ‘leiders van leiders’)

 

AANVANGSTNIVEAU: Vanaf MBO met al enige jaren ervaring met werken in teamverband

 

STUDIEBELASTING: Naast de 2 x 3 uur workshops zal wekelijks 1 uur in de praktijk gereserveerd moeten worden voor evaluatie en bijsturing binnen je team 

 

AAN TE SCHAFFEN STUDIEMATERIAAL: geen. Aanbevolen: “The Speed of Trust, De snelheid van vertrouwen – dat wat alles verandert”; Stephen M.R. Covey, Rebecca R. Merrill

 

INBEGREPEN STUDIEMATERIAAL: (e-) handout met de behandelde leerstof

 

AANTAL DEELNEMERS: 6 – 8

 

DEELNAME: €279,- (ex BTW) per deelnemer, €340,- (inclusief BTW) per deelnemer

 
 

AANMELDING: Per e-mail john.vanderkreke@ivlo.nl onder vermelding van “Drieluik voor teamontwikkeling individueel” of WhatsApp 06 55 34 81 13. Data en tijden bepaal je in overleg.

 

WORKSHOP IK WIL BETER LEIDINGGEVEN VAN IVLO® TRAINER YVONNE VALKENBURG

INHOUD: Hoe kan het dat de knappe koppen van de  NASA, ingenieurs en management, op 28 januari 1986 het ruimteschip de  Challenger lanceerden onder zeer slechte weeromstandigheden, waarvan overduidelijk was dat deze binnen enkele minuten zou ontploffen, voor het oog van de hele wereld? 

 

Groupthink. Een van de meest bestudeerde aspecten van het functioneren van organisaties is de groepsbesluitvorming, waarschijnlijk omdat geen proces zo vatbaar is voor mislukkingen. De reden is en dat is een essentieel kenmerk: het blijft mensenwerk. In dit programma maakt u kennis met onderliggende psychologische processen die een succesvolle groepsbeslissing kunnen maken of breken. Wij analyseren samen de filmfragmenten en bespreken de acht specifieke kenmerken van Groupthink die werden gedefinieerd door psycholoog Dr. Irving Janis, en die objectief, kritisch denken in de weg kunnen staan.

NIVEAU: Vanaf MBO werk- en denkniveau

LENGTE: 3 uur

DOELSTELLING: Bewust zijn van onderliggende processen die een besluit kunnen frustreren. Komen tot heldere besluitvorming.

DOELGROEP: Eerste- en tweedelijns leidinggevenden

AANVANGSTNIVEAU: MBO

STUDIEBELASTING: Naast de vier uur voor de workshop, de hand-out doornemen en het geleerde toepassen in de praktijk

AAN TE SCHAFFEN MATERIAAL: Geen

INBEGREPEN STUDIEMATERIAAL: Handout

AANTAL DEELNEMERS: 4 – 10

DEELNAME: €199,- (ex BTW) per deelnemer, €240,- (inclusief BTW) per deelnemer

 
 

AANMELDING: per e-mail yvonne.valkenburg@ivlo.nl onder vermelding van “Groupthink individueel” of WhatsApp 06 53 75 44 43. Data en tijden bepaal je in overleg.

 

Voor meer aanbod van Yvonne, bezoek haar website: https://coachingalacarte.nl

Leiderschapsopvolgingstrajecten