Waarom wij het doen

Doelgroep

Eerstelijns leidinggevenden en zij die dit kunnen worden.

Waarom

Wij zijn ervan overtuigd dat de voorbereiding en begeleiding van medewerkers die leidinggevende worden veel effectiever kan.

Leidinggeven is vooral voor beginnende eerstelijns leidinggevenden een enorme opgave. Met name voor hen die als medewerker doorgroeien naar een leidinggevende functie. Taken en verantwoordelijkheden liggen nergens zover uiteen als tussen deze twee lagen. 

Een greep uit de uitdagingen waarvoor een gemiddelde eerstelijns leidinggevende staat. Uitdagingen die deze niet had als uitvoerend medewerker of medewerkster:

Resultaten behalen via anderen, medewerkers motiveren, delegeren, prioriteiten stellen, conflicten voorkomen of oplossen, ziekteverzuim verlagen, werk indelen en coördineren, vergaderingen leiden, adequaat inspelen op veranderingen, het eigen team ontwikkelen, corona perikelen hanteren, functioneringsgesprekken voeren, beoordelen, continue verbeteren, met weerstanden omgaan, emoties reguleren, slecht nieuws boodschappen overbrengen, omgaan met stressvolle situaties,  zichzelf en anderen houden aan procedures en wet- en regelgeving, mensen aanspreken op gedrag, etc. 

Minstens tachtig procent van deze taken zijn nieuw voor beginnend eerstelijns leidinggevenden. Zij vervullen een niet te onderschatten sleutelrol.  

Waarom trajecten

Uit ons onderzoek onder 400 eerstelijns leidinggevenden blijkt dat traditionele cursussen van gemiddeld 1 tot 4 dagen niet opbrengen wat je ervan zou verwachten. Het rendement (de transfer van het geleerde) bedraagt vaak niet meer dan 20%. Tachtig procent gaat dus het ene oor in en het andere uit, omdat onder andere:

1. Het aangebodene op dat moment niet relevant is

2. Men in korte tijd teveel informatie krijgt 

3. Het geleerde veel te onnatuurlijk aandoet

4. Men het geleerde niet in de praktijk brengt

5. Ondersteuning op de werkplek te gering is

Door maatwerk trajecten in te zetten zorgen wij ervoor dat al het aangebodene relevant is en de timing juist. Over langere periode krijgt de deelnemer telkens net genoeg informatie die beklijft. Tijdens een traject krijgt deze dan ook de tijd om het geleerde geheel eigen te maken en in de praktijk te brengen. Door coaching en taakhulpen gedurende het traject bieden wij de benodigde ondersteuning die de eigen organisatie mogelijk niet bieden kan. 

Ten slotte

Wij streven de stimulering na van leiderschap dat mensen vleugels geeft, dat talenten ten volste benut en waarvan mens en organisatie optimaal profiteren. Het maakt een organisatie effectief én aantrekkelijk om voor te werken. Wij noemen dit performanceverbetering door positief en mensgericht leiderschap.

Positief mensgerichte leidinggevenden creëren een 5x win: een win voor zichzelf, een win voor de medewerker, een win voor de organisatie, een win voor de klant en mogelijk zelfs een win voor het thuisfront. “Enthousiast op het werk, enthousiast thuis” zeggen we dan.