Klachtenprocedure

Mocht er iets ongewensts zijn of gebeuren waarin IVLO Instituut voor Leiderschapsopvolging & Ontwikkeling of een IVLO® trainer of IVLO® ervaringsdeskundige bij betrokken is, dan horen wij dit uiteraard graag zo spoedig mogelijk. Dit kan door het bezwaar onmiddellijk bij de betrokkene kenbaar en bespreekbaar te maken of door direct met ons, de oprichters, contact op te nemen via e-mail: info@ivlo.nl, per whatsapp, of telefoon: 0628986553

Wij vernemen graag je zorgen, bezwaren of klachten, zodat we deze dan in constructief onderling overleg nog tijdig tot een goede oplossing kunnen brengen. Zorgen, bezwaren en klachten zien wij altijd als verbeterpunten voor onze organisatie, omdat we er juist op gericht zijn onze deelnemers en opdrachtgevers zo goed en prettig mogelijk van dienst te zijn. Een klacht betekent dat wij daarin niet geslaagd zijn. Dat rekenen wij onszelf aan.

Bij het melden van een zorg, bezwaar of klacht vernemen wij graag:


– je naam

– de naam van de organisatie waarvoor je werkzaam bent

– je contactgegevens, zodat wij kunnen reageren

– zo nauwkeurig mogelijk de aard van de zorg, het bezwaar of klacht

– de naam van de betrokkene vanuit IVLO Instituut voor Leiderschapsopvolging & Ontwikkeling

– en of je de zorg, het bezwaar of de klacht bij de betrokkene vanuit IVLO hebt geuit ja/nee

– de datum waarop het incident plaatsvond en de datum van indienen van de zorg, het bezwaar of klacht

 Wij reageren in de regel binnen 24 uur.

 

Externe klachtencommissie

Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan bestaat binnenkort de mogelijkheid om een externe klachtencommissie in te schakelen. Wij bereiden deze mogelijkheid nu voor.