Voor organisaties

 

LEIDERSCHAPSOPVOLGING

 

Onder leiderschapsopvolging verstaan wij de opvolging van vertrekkende leidinggevenden, teamleiders, chefs, hoofden en (operationeel) managers.

Met onze sterk praktijkgerichte aanpak streven wij ernaar dat potentiële en nieuwe leidinggevenden ervaring opdoen, nog vóórdat zij deze nodig hebben. Dit om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun nieuwe positie en bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Aanvullend kan via onze verdiepings- en verbredingsprogramma’s verdere ontwikkeling plaatsvinden.

Een volledig IVLO® opvolgingstraject duurt normaliter tussen de 6 en18 maanden, bestaat uit 18 tot 24 essentiële aandachtsgebieden en ziet er schematisch als volgt uit. (Ook spoedtrajecten zijn mogelijk en niet elke stap is voor iedere organisatie noodzakelijk, maatwerk is bij ons standaard).

Ieder vlak symboliseert een stap in het totale traject. 

Toelichting
Stappen 5b en 6b.  Alternatief leertraject IVLO® begeleid: 

vier parallelle modules worden ingezet om de potentie van de bij het assessment “uitgevallen” kandidaten ten volle te benutten en motivatie te behouden. Ook dit alternatieve traject wordt afgewisseld met uitvoering van opdrachten in de praktijk.

Aandachtsgebieden

In stap 1 selecteert de opdrachtgever 18 tot 24 essentiële aandachtsgebieden uit een set van 48. Het traject baseren we op deze selectie, die dus voor elke opdrachtgever anders kan zijn. Aandachtsgebieden zijn veelomvattender dan louter competenties, houding en gedrag. Alle relevante elementen rond een bepaald thema krijgen de volle aandacht. Vandaar deze benaming. Desgewenst adviseren wij bij de selectie. 

Certificering:

een dergelijk traject vraagt betrokkenheid van HR, de direct leidinggevende en de deelnemer(s) zelf. Als aan alle criteria is voldoen krijgen al deze betrokken een IVLO® certificaat. Een certificaat waarmee de organisatie aantoont positief en mensgericht leiderschap serieus aandacht te geven. Een grote pré in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

“Organisaties die een positieve reputatie genieten worden door potentiële sollicitanten gezien als aantrekkelijkere werkgevers en trekken, in vergelijking met organisaties die een minder positieve reputatie genieten, meer sollicitanten aan waardoor de kans op het krijgen van kwalitatief sterker personeel groter is”

(A. Celani & P. Singh) 

Meer informatie gewenst? Mail ons: info@ivlo.nl, bel of Whatsapp: 06 2898 6553