Voor organisaties

 

MAATWERK


verdieping

Onze IVLO® verdiepingsprogramma’s gaan dieper in op onderwerpen die in het opvolgingstraject aan bod kwamen. De deelnemers zijn al enige tijd leidinggevende, hebben nu echte ervaring opgedaan in deze rol en kunnen hierin verder groeien. Of zich van lieverlee voorbereiden op een volgende stap in de leiderschapspijplijn.

verbreding

In onze IVLO® verbredingsprogramma’s komen nieuwe onderwerpen aan bod, die van belang zijn in de huidige leidinggevende positie, of in een volgende leidinggevende functie. Er worden hier onderwerpen behandeld, die niet in het opvolgingstraject aan de orde kwamen. 

verdieping en verbreding

De IVLO® verdiepings- en verbredingsprogramma’s kunnen gevolgd worden door  leidinggevenden die geen IVLO® opvolgingstraject hebben doorlopen. Alles is maatwerk.

 IVLO® verdieping en IVLO® verbreding

INHOUD: In het IVLO® opvolgingstraject kregen 18 tot 24 onderwerpen de volle aandacht. Nu deelnemers enige tijd ervaring hebben in een leidinggevende functie kan er verdieping plaatsvinden. Onderwerpen worden opgefrist, er is praktijkervaring opgedaan en deelnemers kunnen diepgaander vragen hebben over bepaalde onderwerpen. Naar keuze kunnen ALLE aandachtsgebieden uit dit traject worden verdiept, of een selectie hieruit. Dit is een maatwerktraject.

NIVEAU: Vanaf MBO werk- en denkniveau

LENGTE: Afhankelijk van het aantal gekozen onderwerpen. 

DOELSTELLING: Verdiepende kennis en vaardigheden uitbouwen op onderwerpen waarmee in het IVLO® opvolgingstraject en inmiddels in de praktijk ervaring is opgedaan

DOELGROEP: Eerstelijns leidinggevenden die eerder het IVLO® opvolgingstraject al succesvol hebben afgerond en inmiddels enige tijd ervaring hebben in de functie.

AANVANGSTNIVEAU: Een succesvol afgerond IVLO® opvolgingstraject voor eerstelijns leidinggevenden

STUDIEBELASTING: Naast deelname aan de leermodules ongeveer zestig tot negentig minuten voor uitvoering praktijkopdrachten tussen deze modules in en dertig tot zestig minuten verslaglegging

AAN TE SCHAFFEN STUDIEMATERIAAL: geen. 

INBEGREPEN STUDIEMATERIAAL: IVLO® handout

AANTAL DEELNEMERS: 4 – 10

DEELNAME: afhankelijk van het aantal gekozen onderwerpen

AANMELDING: per e-mail info@ivlo.nl onder vermelding van “Verdieping na het IVLO opvolgingstraject” of WhatsApp: 06 28 98 65 53. Data en tijden bepalen we in overleg.

INHOUD: In het IVLO® opvolgingstraject kregen 18 tot 24 onderwerpen de volle aandacht. In een IVLO® verbredingstraject komen nieuwe relevante onderwerpen aan bod.

Deelnemers aan een IVLO® verbredingstraject hebben al enige tijd ervaring als eerstelijns leidinggevende. Anders dan bij een IVLO® verdiepingstraject is het niet noodzakelijk dat deelnemers een IVLO® opvolgingstraject hebben gevolgd. Voor alle deelnemers zijn de onderwerpen nieuw. De opdrachtgever bepaalt uit welke en hoeveel onderwerpen dit verbredingstraject zal bestaan.

NIVEAU: Vanaf MBO werk- en denkniveau

LENGTE: Afhankelijk van het aantal gekozen onderwerpen

DOELSTELLING: Kennis en vaardigheden uitbouwen op onderwerpen waarmee in het IVLO® opvolgingstraject nog geen ervaring is opgedaan, maar inmiddels mogelijk wel in de praktijk

DOELGROEP: Eerstelijns leidinggevenden met enige tijd ervaring

AANVANGSTNIVEAU: Ervaring als eerstelijns leidinggevende

STUDIEBELASTING: Naast deelname aan de leermodules ongeveer zestig tot negentig minuten voor uitvoering praktijkopdrachten tussen deze modules in en dertig tot zestig minuten verslaglegging

AAN TE SCHAFFEN STUDIEMATERIAAL: geen. 

INBEGREPEN STUDIEMATERIAAL: IVLO® handout

AANTAL DEELNEMERS: 4 – 10

DEELNAME: afhankelijk van het aantal gekozen onderwerpen

AANMELDING: per e-mail info@ivlo.nl onder vermelding van “Verbreding na het IVLO opvolgingstraject” of WhatsApp: 06 28 98 65 53. Data en tijden bepalen we in overleg.

INHOUD: De contouren van deze workshopreeks staan redelijk vast, maar de inhoud komt geleidelijk aan tot stand door de deelnemers zelf. Tijdens deze reeks en tussen de leermodules in gaan zij actief aan de slag met allerlei opdrachten waarmee zij inzichten vergaren die motiveren tot pro-actief gedrag richting verhoging van de eigen duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar blijven, met plezier en gemotiveerd je werk kunnen blijven doen, is ten slotte ook in eigen belang. De organisatie biedt hierin ondersteuning door eventuele organisatorische belemmeringen weg te nemen.

NIVEAU: Medewerkers vanaf LBO niveau en eerstelijns leidinggevenden

LENGTE: 4 x 3 uur online, blended of face-to-face

DOELSTELLING: Deelnemers die zich verantwoordelijk voelen voor de eigen duurzame inzetbaarheid en daar pro-actief naar handelen 

DOELGROEP: Medewerkers van alle leeftijden, en geïnteresseerde eerstelijns leidinggevenden 

AANVANGSTNIVEAU: Geen specifieke vooropleiding vereist

STUDIEBELASTING: Uitvoering van opdrachten tussen de vier leermodules in en mogelijk daarna (afhankelijk van de eigen plannen). Per opdracht: 30 – 60 minuten.

AAN TE SCHAFFEN STUDIEMATERIAAL: geen. 

INBEGREPEN STUDIEMATERIAAL: IVLO® handout

AANTAL DEELNEMERS: 6 – 12

DEELNAME: In-Company: €499,- (ex BTW) per deelnemer

AANMELDING: per e-mail info@ivlo.nl onder vermelding van “Pro-actief duurzaam inzetbaar” of WhatsApp: 06 28 98 65 53. Data en tijden bepalen we in overleg.

OPMERKING: omdat wij vanuit IVLO enthousiaste medewerkers en leidinggevenden nastreven, ook wanneer wij daar niet bij betrokken zijn, bestaat de mogelijkheid om een interne trainer uit je eigen organisatie op te leiden om deze workshops voor volgende groepen te verzorgen. Dit is vooral voordelig wanneer je meer dan één groep uit je organisatie wilt laten deelnemen. De train-de-trainer hiervoor bestaat uit 1x een gehele workshopreeks meekijken, tussen de leermodules door hierover reflecteren met de IVLO® trainer en een afsluitend leergesprek. Men ontvangt  een specifieke IVLO® licentie èn alle benodigde leermiddelen en draaiboeken. Deelname: €1999,- (ex BTW) per interne trainer. De afgegeven licentie blijft alleen binnen de eigen organisatie drie jaar lang geldig. Daarna is verlenging mogelijk.

Maatwerk is bij ons de standaard. Ook de IVLO® workshops en trajecten die op andere pagina’s op deze website onder “Voor organisaties” te vinden zijn worden op maat gemaakt. Dit omdat wij ervan overtuigd zijn dat geen enkele organisatie hetzelfde is, geen afdeling eender en ieder team en individu uniek. 

Om deze reden vindt vóór aanvang van een workshop of leertraject eerst een goede afstemming plaats. Zo weten wij exact welke vorm en inhoud we inzetten, opdat deze het meest bijdragen aan jouw doelen als opdrachtgever.

Daarnaast kun je ons altijd benaderen voor leer- of ontwikkeltrajecten voor (potentieel) leidinggevenden, teams of afdelingen, die wij niet op onze site hebben staan. Onze IVLO® trainers zijn tevens ontwikkelaar, samen bouwen wij trajecten naar wens. 

Voor nader advies over je gehele leadership pipeline of opvolgingstrajecten voor specialisten die op termijn ook de organisatie zullen verlaten kun je eveneens bij ons terecht. Wij zijn graag je partner. 

Meer informatie gewenst? Mail ons: info@ivlo.nl, bel of Whatsapp: 06 2898 6553