Voor organisaties

 

TEAMONTWIKKELING

Niets zo effectief binnen organisaties als optimaal functionerende teams en leidinggevenden die deze teams nog eens extra vleugels geven. Maar hoe doe je dat? Hoe maak je van een bestaand team een optimaal functionerend team? Hoe vorm je een basis van vertrouwen? Hoe maak je het leuk en toch niet te benauwend met elkaar? Hoe geef je elkaar vleugels?

IVLO® WORKSHOPS TEAMONTWIKKELING

INHOUD: Aan de hand van een indringende IVLO® vragenlijst rond de status van het aanwezige team, die niet wordt ingevuld maar besproken, vindt ter plekke een teamscan plaats. Een scan die antwoord geeft op de drie vragen: wat is de toestand waarin dit team verkeert (beeldvorming)? Wat vinden we daarvan (oordeelsvorming)? Wat staat ons te doen (besluitvorming)? 

NIVEAU: Vanaf MBO3 werk- en denkniveau

LENGTE: 1 workshop van 3 uur met na één week een reflectiemoment van 1 x 1 uur online met de opdrachtgever

DOELSTELLING: Als team in de fase van optimale samenwerking blijven of geraken

DOELGROEP: Eerstelijns leidinggevenden onderling of met hun team

AANVANGSTNIVEAU: Geen specifieke vooropleiding vereist

STUDIEBELASTING: Interne nagesprekken met teamleden direct na afloop en de dagen na de scan door teamleider

AAN TE SCHAFFEN STUDIEMATERIAAL: geen. Aanbevolen: “De 5 frustraties van teamwork – hoe zorg je ervoor dat het samenwerken leuk blijft”; Patrick Lencioni en “Teaming – How Organizations Learn, Innovatie, and Compete in the Knowledge Economy”; Amy C. Edmondson 

INBEGREPEN STUDIEMATERIAAL: IVLO® handout 

AANTAL DEELNEMERS: 8 – 10

DEELNAME: In-company = €199,- (ex BTW) per deelnemer

AANMELDING: per e-mail info@ivlo.nl onder vermelding van “De teamscan” of WhatsApp: 06 28 98 65 53. Data en tijden bepalen we in overleg.

INHOUD: Zowel ons land als de werkomgeving wordt steeds rijker aan mensen met verschillende culturele achtergronden. Dit leidt vaak tot veel moois, maar kan soms ook tot misverstanden of misvattingen leiden. Ongewild liggen vooroordelen ten opzichte van elkaar op de loer. Dat is jammer, want vooroordelen kunnen je blik op de werkelijke persoon naast je sterk vertroebelen. In deze workshopreeks word je samen met jouw team uitgenodigd om een mentale ontdekkingsreis te ondernemen naar vooroordelen over de eigen culturele achtergrond en vooroordelen over de culturele achtergronden van elkaar. Vervolgens voeren we hierop een realitycheck uit. Wie zijn de personen waarmee je (bijna) dagelijks te maken hebt in je team nu daadwerkelijk? En hoe benutten jullie elkaar ten volste?

NIVEAU: Vanaf MBO3 werk- en denkniveau

LENGTE: 2 workshops van 3 uur

DOELSTELLING: onderling begrip en een plezierig effectieve samenwerking tussen mensen met diverse culturele achtergronden binnen het team 

DOELGROEP: Eerstelijns leidinggevenden onderling of met hun team 

AANVANGSTNIVEAU: geen specifieke vooropleiding vereist

STUDIEBELASTING: na de eerste workshop uitvoering door ieder teamlid van een  interviewopdracht van 30 tot 60 minuten die geheel op eigen wijze uitgevoerd kan worden. Verslaglegging vraagt ongeveer dertig minuten.

AAN TE SCHAFFEN STUDIEMATERIAAL: geen. Aanbevolen: “Allemaal andersdenkenden – omgaan met cultuurverschillen”; Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov en “Werken met cultuurverschillen”; Gert Jan Hofstede, Paul B. Pedersen & Geert Hofstede 

INBEGREPEN STUDIEMATERIAAL: IVLO® handout

AANTAL DEELNEMERS: 8 – 10

DEELNAME: In-company = €279,- (ex BTW) per deelnemer

AANMELDING: per e-mail info@ivlo.nl onder vermelding van “Effectief omgaan met culturele verschillen in ons team” of WhatsApp: 06 28 98 65 53. Data en tijden bepalen we in overleg.

 

WORKSHOP TEAMONTWIKKELING VAN IVLO® TRAINER JOHN VAN DER KREKE

INHOUD: 

1. De Roos van Leary – hierin worden verschillende karaktertrekken van mensen bekeken en besproken, en hoe deze zich tot elkaar kunnen verhouden, ook binnen jouw team

2. The Speed of Trust – hierin bekijken en bespreken we vier soorten van vertrouwen en welke invloed deze hebben op de samenwerking binnen teams in het algemeen en binnen jouw team in het bijzonder

3. Team-motivatie – in dit onderdeel gaan we dieper in op de motivatie van het team als geheel. Wat drijft jouw team om pro-actief aan de slag te gaan en hoe creëer je hiervoor de condities?

 

NIVEAU: Vanaf MBO werk- en denkniveau

 

LENGTE: 2 x 3 uur

 

DOEL: Optimale samenwerking binnen je team, waarbij teamleden elkaars talenten leren (her)kennen, erkennen en benutten

 

DOELGROEP: beginnende en al iets gevorderde eerste- en tweedelijns leidinggevenden (‘leiders van anderen’ en ‘leiders van leiders’)

 

AANVANGSTNIVEAU: Vanaf MBO met al enige jaren ervaring met werken in teamverband

 

STUDIEBELASTING: Naast de 2 x 3 uur workshops zal wekelijks 1 uur in de praktijk gereserveerd moeten worden voor evaluatie en bijsturing binnen het team 

 

AAN TE SCHAFFEN STUDIEMATERIAAL: geen. Aanbevolen: “The Speed of Trust, De snelheid van vertrouwen – dat wat alles verandert”; Stephen M.R. Covey, Rebecca R. Merrill

 

INBEGREPEN STUDIEMATERIAAL: (e-) handout met de behandelde leerstof

 

AANTAL DEELNEMERS: 6 – 8

 

DEELNAME: In-company = €279,- (ex BTW) per deelnemer

 

 

AANMELDING: Per e-mail john.vanderkreke@ivlo.nl onder vermelding van “Drieluik voor teamontwikkeling” of WhatsApp 06 55 34 81 13. Data en tijden bepaal je in overleg.

 

WORKSHOPS TEAMONTWIKKELING VAN IVLO® TRAINER YVONNE VALKENBURG

INHOUD: Hoe kan het dat de knappe koppen van de  NASA, ingenieurs en management, op 28 januari 1986 het ruimteschip de  Challenger lanceerden onder zeer slechte weeromstandigheden, waarvan overduidelijk was dat deze binnen enkele minuten zou ontploffen, voor het oog van de hele wereld?

Groupthink. Een van de meest bestudeerde aspecten van het functioneren van organisaties is de groepsbesluitvorming, waarschijnlijk omdat geen proces zo vatbaar is voor mislukkingen. De reden is en dat is een essentieel kenmerk: het blijft mensenwerk. In dit programma maakt u kennis met onderliggende psychologische processen die een succesvolle groepsbeslissing kunnen maken of breken. Samen met uw team analyseert u de filmfragmenten en bespreekt u de acht specifieke kenmerken van Groupthink die werden gedefinieerd door psycholoog Dr. Irving Janis, en die objectief, kritisch denken in de weg kunnen staan.

NIVEAU: Vanaf MBO werk- en denkniveau

LENGTE: 3 uur

DOELSTELLING: Bewust zijn van onderliggende processen die een besluit kunnen frustreren. Komen tot heldere besluitvorming.

DOELGROEP: Eerste- en tweedelijns leidinggevenden samen met hun team

AANVANGSTNIVEAU: MBO

STUDIEBELASTING: Naast de vier uur voor de workshop het geleerde toepassen in de praktijk

AAN TE SCHAFFEN MATERIAAL: Geen

INBEGREPEN STUDIEMATERIAAL: Handout

AANTAL DEELNEMERS: 4 – 10

DEELNAME: In-company = €199,- (ex BTW) per deelnemer

 

AANMELDING: per e-mail yvonne.valkenburg@ivlo.nl onder vermelding van “Groupthink voor teams” of WhatsApp 06 53 75 44 43. Data en tijden bepaal je in overleg.

 

Voor meer aanbod van Yvonne, bezoek haar website: https://coachingalacarte.nl

INHOUD: Deze workshop is vooral gericht op wat kleinere teams, waarin nauw met elkaar wordt samengewerkt. Om onderling begrip te vergroten wordt geoefend met vaardigheden rond empathie, uw inlevingsvermogen. We behandelen het verschil tussen sympathie en empathie, onderzoeken de eigen waarheid, bewegen van oordeel naar onderzoek en oefenen met actief luisteren, waarbij het gaat om begrijpen voordat je begrepen wordt. Het verschil tussen een discussie en een dialoog komt aan bod, veilig contact maken en spiegelen van nature. We wisselen tips uit waarmee u als teamleden onderling meteen aan de slag kunt. Oprechte verbinding met elkaar is het streven. 

NIVEAU: Vanaf MBO werk- en denkniveau

LENGTE: 3 uur

DOELSTELLING: Leren verbinden met elkaar. Teamsamenwerking anno nu.

DOELGROEP: Eerste- en tweedelijns leidinggevenden onderling of samen met hun team

AANVANGSTNIVEAU: Geen vooropleiding vereist

STUDIEBELASTING: Geen

AAN TE SCHAFFEN MATERIAAL: Geen

INBEGREPEN STUDIEMATERIAAL: Hand-out

AANTAL DEELNEMERS: 4 – 10

DEELNAME: In-company = €199,- (ex BTW) per deelnemer 
 

AANMELDING: per e-mail yvonne.valkenburg@ivlo.nl onder vermelding van “Empathie kun je leren” of WhatsApp 06 53 75 44 43. Data en tijden bepaal je in overleg.

 

Voor meer aanbod van Yvonne, bezoek haar website: https://coachingalacarte.nl

Meer informatie gewenst? Mail ons: info@ivlo.nl, bel of Whatsapp: 06 2898 6553