Voor organisaties

 

LEIDERSCHAPSONTWIKKELING 


Onze programma’s gericht op IVLO® leiderschapsontwikkeling worden naar keuze face-to-face, blended of online uitgevoerd. Coronamaatregelen hoeven inzet en deelname dus nooit in de weg te staan. We werken met verdiepings- en verbredingstrajecten, met maatwerk en standaardprogramma’s.

Doel

Zowel wetenschappelijk onderzoek als onze eigen ervaring wijzen uit dat positief gemotiveerde leidinggevenden en medewerkers een grotere bijdrage leveren aan de prestaties van een organisatie, dan ongemotiveerde medewerkers. Dit klinkt logisch, maar jezelf en anderen gemotiveerd houden – dag in, dag uit – vraagt toch de nodige inzichten, vaardigheden en aandacht, die niet altijd vanzelfsprekend zijn.

Onze programma’s zijn gericht op aantoonbare performanceverbetering door positief en mensgericht leiderschap.

 

IVLO® MAATWERK EN STANDAARD TRAININGEN

Verdieping

Onze IVLO® verdiepingsprogramma’s gaan dieper in op onderwerpen waarmee deelnemers al enigszins bekend zijn. De deelnemers zijn al enige tijd leidinggevende, hebben ervaring opgedaan in deze rol en kunnen hierin verder groeien. Of zich van lieverlee voorbereiden op een volgende stap in de leiderschapspijplijn en carrière. In nauw overleg met de opdrachtgever maken we een maatwerkprogramma tegen een standaardtarief. Vaak wordt gekozen voor workshopreeksen van zes tot acht bijeenkomsten.

Verbreding

In onze IVLO® verbredingsprogramma’s komen nieuwe onderwerpen aan bod, die van belang zijn in een huidige leidinggevende positie, of in een volgende leidinggevende positie. Denk hierbij aan uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden of de transitie van eerstelijns leidinggevende richting tweedelijns leidinggevende. Ook hier maken we in nauw overleg met de opdrachtgever een maatwerkprogramma tegen een standaardtarief. Vaak wordt gekozen voor workshopreeksen van zes tot acht bijeenkomsten.

verdieping en verbreding

De IVLO® verdiepings- en verbredingsprogramma's kunnen ook gevolgd worden door meer ervaren leidinggevenden die geen IVLO® opvolgingstraject doorliepen.

Onder MAATWERK vind je meer informatie.

Naast maatwerk bieden wij meer standaard IVLO® workshops, die een bijdrage leveren aan de effectiviteit van zowel ervaren als beginnende leidinggevenden. Een overzicht hiervan vind je op deze pagina. Ook onze standaardprogramma's worden goed afgestemd met de opdrachtgever en eventueel wat aangepast. Maatwerk is onze standaard.

Onze IVLO® Trainers bieden zelf - onder eigen vlag -  ook een scala aan programma’s, die direct, of met enige aanpassing, ingezet kunnen worden. Voor boekingen of meer informatie zijn zij zelf rechtstreeks te benaderen. Hun website en/of contactgegevens vind je onder iedere workshop of training die zij aanbieden en veelal zelf ontwikkeld hebben.

 

IVLO® WORKSHOPS LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

INHOUD: Positief en mensgericht leidinggeven is de kern van IVLO Instituut voor Leiderschapsopvolging & Ontwikkeling. We noemen deze termen in onze missie. 

In de IVLO® basiscursus positief en mensgericht leidinggeven wordt een basis gelegd voor performanceverbetering door deze wijze van leidinggeven. Je vergroot je mensenkennis, dat leidt tot positief productief gedrag. Met als gevolg een betere werksfeer en betere resultaten.

Veel deelnemers zien dit als opstapje naar onze langere leertrajecten.

NIVEAU: Vanaf MBO3 werk- en denkniveau

LENGTE: 3 workshops van 3 uur met tussentijdse begeleiding en coaching vanuit IVLO

DOELSTELLING: Een basis leggen voor performanceverbetering door toepassing van positief en mensgericht leidinggeven.

DOELGROEP: eerstelijns leidinggevenden

AANVANGSTNIVEAU: Geen specifieke vooropleiding vereist

STUDIEBELASTING: Na iedere leermodule zal een praktijk-, reflectie- of observatieopdracht moeten worden uitgevoerd. Dit vraagt 30 - 60 minuten per persoon per keer in de eigen werkpraktijk. Ook zal er coaching plaatsvinden tussen de modules in.

AAN TE SCHAFFEN STUDIEMATERIAAL: geen.

INBEGREPEN STUDIEMATERIAAL: IVLO® hand-outs

AANTAL DEELNEMERS: 8 - 10

DEELNAME: In-company = €499,- (ex BTW) per deelnemer

AANMELDING: per e-mail info@ivlo.nl onder vermelding van "Basiscursus mensgericht leidinggeven" of WhatsApp: 06 28 98 65 53. Data en tijden bepalen we in overleg.

INHOUD: Positief en mensgericht leidinggeven is de kern van IVLO Instituut voor Leiderschapsopvolging & Ontwikkeling. We noemen deze termen in onze missie. Maar wat houdt positief en mensgericht leidinggeven eigenlijk in? Wat levert het op? En hoe doe je dat?


In het IVLO® leertraject positief en mensgericht leidinggeven gaan deelnemers individueel en met elkaar op zelfonderzoek uit volgens de principes van action learning. Naast reflecties, diepgaande dialogen, een enkel debat en zelfonderzoek, zal er vooral veel en vaak  praktisch geoefend worden met gesprekstechnieken, het benutten van 'coachable moments', motiverende ontwikkelgesprekken, conflicthantering, functioneringsgesprekken, het herkennen van teamdynamieken en systemische patronen in samenwerking. 

 

NIVEAU: Vanaf MBO3 werk- en denkniveau

 

LENGTE: 8 workshops van 3 uur met tussentijdse begeleiding en coaching vanuit IVLO

 

DOELSTELLING: Het belang van positief en mensgericht leidinggeven ontdekken, bespreken en (h)erkennen, en daarnaar handelen wanneer het belang en de mogelijke opbrengsten (materieel en immaterieel) gezien, begrepen, gevoeld en ervaren wordt. Ook geschikt voor organisaties die het positief en mensgericht leidinggeven of varianten hierop al hebben omarmd, en dit door reflectie en oefening willen onderhouden.  

 

DOELGROEP: Ervaren eerstelijns leidinggevenden

 

AANVANGSTNIVEAU: Geen specifieke vooropleiding vereist

 

STUDIEBELASTING: Na iedere leermodule zal een praktijk-, reflectie- of observatieopdracht moeten worden uitgevoerd. Dit vraagt 30 - 60 minuten per persoon per keer in de eigen werkpraktijk. Optioneel is het persoonlijk bijhouden van een verslag over de gehele periode. Tussentijds zal ook begeleiding en coaching plaatsvinden.

 

AAN TE SCHAFFEN STUDIEMATERIAAL: geen. Aanbevolen: "Human inside: How capabiliteit can unleash business performance"; John Hagel III, Maggie Wooll, John Seely Brown.

 

INBEGREPEN STUDIEMATERIAAL: IVLO® hand-out

 

AANTAL DEELNEMERS: 8 - 12

 

DEELNAME: In-company = €1099,- (ex BTW) per deelnemer

 

 

AANMELDING: per e-mail info@ivlo.nl onder vermelding van "Leertraject mensgericht leidinggeven" of WhatsApp: 06 28 98 65 53. Data en tijden bepalen we in overleg.Inhoud accordeon

INHOUD: Zowel ons land als de werkomgeving wordt steeds rijker aan mensen met verschillende culturele achtergronden. Dit leidt vaak tot veel moois, maar kan soms ook tot misverstanden of misvattingen leiden. Ongewild liggen vooroordelen ten opzichte van elkaar op de loer. Dat is jammer, want vooroordelen kunnen je blik op de werkelijke persoon naast je sterk vertroebelen. In deze workshopreeks word je uitgenodigd om een mentale ontdekkingsreis te ondernemen naar vooroordelen over je eigen culturele achtergrond en (jouw) vooroordelen over de culturele achtergrond van mensen in jouw directe (werk-) omgeving. Vervolgens voer je hierop een realitycheck uit. Wie is deze persoon, of wie zijn deze personen waarmee je (bijna) dagelijks te maken hebt nu daadwerkelijk? 

 

NIVEAU: Vanaf MBO3 werk- en denkniveau

 

LENGTE: 2 workshops van 3 uur, inclusief begeleiding tussendoor vanuit IVLO

 

DOELSTELLING: onderling begrip en een plezierig effectieve samenwerking stimuleren tussen mensen met diverse culturele achtergronden. 

 

DOELGROEP: Eerstelijns leidinggevenden 

 

AANVANGSTNIVEAU: geen specifieke vooropleiding vereist

 

STUDIEBELASTING: na workshop 1 van 2 uitvoering interviewopdracht van 30 tot 60 minuten die geheel op eigen wijze uitgevoerd kan worden. Verslaglegging vraagt ongeveer dertig minuten. Tussendoor vindt coaching plaats.

 

AAN TE SCHAFFEN STUDIEMATERIAAL: geen. Aanbevolen: “Allemaal andersdenkenden – omgaan met cultuurverschillen”; Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov en/of "Werken met cultuurverschillen"; Gert Jan Hofstede, Paul B. Pedersen & Geert Hofstede 

 

INBEGREPEN STUDIEMATERIAAL: IVLO® handout

 

AANTAL DEELNEMERS: 8 - 10

 

DEELNAME: In-company = €279,- (ex BTW) per deelnemer

 

 

AANMELDING: per e-mail info@ivlo.nl onder vermelding van "Effectief omgaan met culturele verschillen op het werk" of WhatsApp: 06 28 98 65 53. Data en tijden bepalen we in overleg.

INHOUD: Enkele gesprekken met IVLO® ervaringsdeskundigen maken onderdeel uit van het volledige IVLO® opvolgingstraject. Deze of aanvullende gesprekken zijn echter ook apart aan te vragen. Je bepaalt zelf de inhoud waarover je het leergesprek wilt laten gaan, en je bepaalt zelf met welke IVLO® ervaringsdeskundige je dit gesprek voert. Onder ‘Ons team’ klik je op de foto’s van onze IVLO® ervaringsdeskundigen om vervolgens in ieder profiel te lezen met welk soort vragen een ieder van hen jou zou kunnen helpen. Kies de IVLO® ervaringsdeskundige waarvan je het meest kan opsteken in jouw situatie en geef de naam op bij jouw aanmelding.

NIVEAU: Vanaf MBO werk- en denkniveau

LENGTE: 1 uur online

DOELSTELLING: leren van de ervaringen van een andere leidinggevende, of HR-manager, waarmee verder geen afhankelijkheidsrelatie bestaat

DOELGROEP: Eerste- en tweedelijns leidinggevenden (‘leiders van anderen’ en ‘leiders van leiders’), die eens met een vakgenoot met leidinggevende ervaring in een ander bedrijf willen klankborden.

AANVANGSTNIVEAU: geen specifieke vooropleiding vereist

STUDIEBELASTING: geen

AAN TE SCHAFFEN STUDIEMATERIAAL: geen

INBEGREPEN STUDIEMATERIAAL: geen

AANTAL DEELNEMERS: 2 - 3

DEELNAME: In-company = €79,- (ex BTW) per deelnemer

AANMELDING: per e-mail info@ivlo.nl onder vermelding van "Leergesprek met IVLO® ervaringsdeskundige" of WhatsApp: 06 28 98 65 53. Datum en tijdstip bepaal je in overleg met de ervaringsdeskundige zelf..

 

 

WORKSHOPS LEIDERSCHAPSONTWIKKELING VAN IVLO® TRAINER YVONNE VALKENBURG

INHOUD: Let op uw dode hoek! 

 

“Uw blinde vlek is mijn favoriete plek.”

 

Naar uw idee werkt u vanuit de beste intenties, volgens uw normen en waarden. Toch krijgt u soms vanuit uw omgeving kritische feedback. Of er blijft “iets” hinderlijk knagen waarmee u blijft zitten. U wilt dit graag aanpakken maar hoe? Wat is er feitelijk aan de hand? Of: U wilt eenvoudig weten en horen hoe u momenteel acteert en waar eventuele verbeterpunten liggen.

 

Met Spiegeloog krijgt u een goed en een eerlijk overzicht van het effect van uw gedrag dat zich in uw ‘blinde vlek” afspeelt. In Spiegeloog staat u in mijn vizier en volg ik u “as a fly on the wall”

 

Natuurlijk maken wij eerst uitgebreid kennis met elkaar. Tijdens deze bijeenkomst creëren wij een vertrouwensband. Aan het einde van de dag bespreken we uw functioneren en uw effect op uw omgeving. Daarnaast ontvangt u een uitgebreid verslag.

 

NIVEAU: Vanaf MBO werk- en denkniveau

 

LENGTE: 8 uur

 

DOELSTELLING: Zicht op uw blinde vlekken, effectiever functioneren

 

DOELGROEP: Eerste- en tweedelijns leidinggevenden die oprecht willen ontdekken wat zij vaak onbewust en soms zelfs ongewild doen en daarover zelfkritisch kunnen reflecteren.

 

AANVANGSTNIVEAU: MBO

 

STUDIEBELASTING: Na Spiegeloog: tijd voor reflectie op de dag en het verslag. Een verdiepingsmodule via persoonlijke Coaching is een optie.

 

AAN TE SCHAFFEN MATERIAAL: Geen.

 

INBEGREPEN STUDIEMATERIAAL: Verslag van de dag

 

AANTAL DEELNEMERS: 1

 

DEELNAME: In-Company = €1580,- (ex BTW) per deelnemer, exclusief face-2-face evaluatie, In-Company = €1925,- (ex BTW) per deelnemer, inclusief face-2-face evaluatie

 

 

AANMELDING: per e-mail yvonne.valkenburg@ivlo.nl  onder vermelding van "Spiegeloog" of WhatsApp 06 53 75 44 43. Data en tijden bepaal je in overleg.

 

Voor meer aanbod van Yvonne, bezoek haar website: https://coachingalacarte.nl

INHOUD: Hoe kan het dat de knappe koppen van de  NASA, ingenieurs en management, op 28 januari 1986 het ruimteschip de  Challenger lanceerden onder zeer slechte weeromstandigheden, waarvan overduidelijk was dat deze binnen enkele minuten zou ontploffen, voor het oog van de hele wereld? 

 

Groupthink. Een van de meest bestudeerde aspecten van het functioneren van organisaties is de groepsbesluitvorming, waarschijnlijk omdat geen proces zo vatbaar is voor mislukkingen. De reden is en dat is een essentieel kenmerk: het blijft mensenwerk. In dit programma maakt u kennis met onderliggende psychologische processen die een succesvolle groepsbeslissing kunnen maken of breken. Wij analyseren samen de filmfragmenten en bespreken de acht specifieke kenmerken van Groupthink die werden gedefinieerd door psycholoog Dr. Irving Janis, en die objectief, kritisch denken in de weg kunnen staan.

 

NIVEAU: Vanaf MBO werk- en denkniveau

 

LENGTE: 3 uur

 

DOELSTELLING: Bewust zijn van onderliggende processen die een besluit kunnen frustreren. Komen tot heldere besluitvorming.

 

DOELGROEP: Eerste- en tweedelijns leidinggevenden onderling of met hun team

 

AANVANGSTNIVEAU: MBO

 

STUDIEBELASTING: Naast de vier uur voor de workshop, de hand-out doornemen en het geleerde toepassen in de praktijk

 

AAN TE SCHAFFEN MATERIAAL: Geen

 

INBEGREPEN STUDIEMATERIAAL: Handout

 

AANTAL DEELNEMERS: 4 - 10

 

DEELNAME: In-company = €199,- (ex BTW) per deelnemer

 

 

AANMELDING: per e-mail yvonne.valkenburg@ivlo.nl onder vermelding van "Groupthink" of WhatsApp 06 53 75 44 43. Data en tijden bepaal je in overleg.

 

Voor meer aanbod van Yvonne, bezoek haar website: https://coachingalacarte.nl

 

WORKSHOPS LEIDERSCHAPSONTWIKKELING VAN IVLO® TRAINER JOHN VAN DER KREKE

INHOUD: Standaardiseren van je taken, waarbij je bewust als leiddinggevende, coaching onderdeel laat uitmaken van jouw dagelijkse werk. Hiervoor maak je tijd vrij. Deze aanpak komt uit LEAN en is onderdeel van LSW (Leader Standard Work). Een specifieke taakhulp (een trifold van 10x10 cm) heb je altijd op zak en deze helpt je om voldoende tijd aan coaching te besteden als vast onderdeel van je dagelijkse routine in het werk. Je wordt zelf ‘Coach on the job’. Na de workshop heb je een uniek persoonlijk format dat je zelf voortdurend kunt verbeteren en desgewenst met anderen kunt delen. 

 

NIVEAU: Vanaf MBO werk- en denkniveau

 

LENGTE: 3 uur 

 

DOELSTELLING: Focus op mensgericht leidinggeven met een leidraad om tijd hiervoor onderdeel van je dagelijkse routine te maken

 

DOELGROEP: beginnende en ervaren eerste- en tweedelijns leidinggevenden (‘leiders van anderen’ en ‘leiders van leiders’), die daadwerkelijk tijd vrij willen maken voor mensgericht leiderschap

 

AANVANGSTNIVEAU: Vanaf MBO-niveau en enkele jaren ervaring met werken in een team 

 

STUDIEBELASTING: 10 minuten per dag uitvoering in de praktijk, totdat het routine is

 

AAN TE SCHAFFEN STUDIEMATERIAAL: geen

 

INBEGREPEN STUDIEMATERIAAL: (e-) handout met de behandelde leerstof en een trifold geschikt voor aanpassing op eigen praktijksituatie

 

AANTAL DEELNEMERS: 6 - 8

 

DEELNAME: In-company = €199,- (ex BTW) per deelnemer

 

 

AANMELDING: Per e-mail john.vanderkreke@ivlo.nl onder vermelding van "Coach on the job" of WhatsApp 06 55 34 81 13. Data en tijden bepaal je in overleg.

Meer informatie gewenst? Mail ons: info@ivlo.nl, bel of Whatsapp: 06 2898 6553