Investeren in teamleiders: rendabel?

“Weet je wat het is,” zei de productiemanager, “ik ben helemaal niet op zoek naar weer zo’n standaardtraining voor mijn leidinggevenden”. Zij keek me bijna wanhopig aan, alsof zij zeggen wilde: ‘maar ja, wat moet ik?’ 

“Het liefst zou ik ze alle drie persoonlijke coaching bieden, net als onze managers. Zo’n investering voor teamleiders is echter nooit rendabel”. 

“Wat zou teamleider coaching je opleveren, de kosten even buiten beschouwing latend?” vroeg ik. Haar antwoord kwam snel: “Gerichtere ontwikkeling, efficiënter gebruik van tijd, ik kan mijn mensen nu gewoon geen dag missen, maar ik wil ook niet dat ze stil staan, er zijn zo veel uitdagingen”.

Uitdagingen
“Welke uitdagingen zoal?” En daar kwam de riedel die menig manager uit de slaap houdt momenteel: te weinig mensen om nieuwe medewerkers goed in te werken, beperkte inzetbaarheid van het huidige personeel, hoger ziekteverzuim, te veel last op te weinig schouders, hoger verloop, beoordelingsgesprekken die erbij inschieten, te veel ‘brandjes blussen’, te weinig performance management. Ach, je kent het wel. 

“Eigenlijk is er geen tijd om mijn leidinggevenden te trainen nu, maar niet trainen is ook geen optie,” vervolgde ze, “de uitdagingen gaan ze boven de pet. Zie jij wel mogelijkheden dan?”

Coaching koppelen aan concrete resultaten
Die zag ik wel. Na met elkaar enkele van die mogelijkheden verkend te hebben, specifieke aandachtsgebieden te hebben doorgenomen en financiële en niet-financiële opbrengsten in kaart te hebben gebracht, glansde er weer wat hoop in haar ogen. Er was weer perspectief. Uit onze gezamenlijke analyse bleek namelijk dat ook persoonlijke coaching voor eerstelijns teamleiders heel efficiënt kan worden ingericht. Deze koppelen aan concrete en zinvolle uitkomsten en kpi’s maakt bijsturing in de praktijk mogelijk èn het rendement van de investering voortdurend inzichtelijk.

Rendabel maatwerktraject
Uiteindelijk kwamen we uit op een traject van zes halve dagen, met om de drie weken een bijeenkomst. In zo’n halve dag vinden drie coaching gesprekken plaats. Een van 75 minuten per leidinggevende. Zolang kunnen ze wel even gemist worden. Totaal zijn er dus zes leergesprekken per teamleider, net als jaarlijksbij de managers gebruikelijk is in deze organisatie. 

Na elk gesprek krijgen de teamleiders gerichte IVLO® taakhulpen waarmee ze meteen in de praktijk aan de slag kunnen. Werken, leren en doelgericht performen gaan zo hand in hand. Bovendien stimuleren de taakhulpen zelfsturend leren voor de toekomst en het zelf inzichtelijk maken van de resultaten.

Tussen de bijeenkomsten planden we ook wat korte gesprekken met de productiemanager zelf in. Dit om het traject zéker te laten slagen en de geschetste opbrengsten daadwerkelijk te behalen door haar tijdige bijsturing op de werkplek. Ons doel is dat onze opdrachtgevers hun doelen halen. Dat deze opdrachtgever hierbij wel wat ondersteuning en ontzorging kon gebruiken was wel duidelijk. Gelukkig was zij niet te trots dit te erkennen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *