Wat is leiderschapsontwikkeling? De betekenis en alle voordelen op een rij

Leiderschapsontwikkeling, wat houdt het precies in? En wat is het voordeel van leiderschapsontwikkeling? In deze blog lees je alles over leiderschapsontwikkeling en zetten we alle voordelen op een rij.

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling gaat over de groei die jij als leider doormaakt. Door leiderschapsontwikkeling geef je diepgang aan jouw persoonlijke en professionele groei. Met leiderschapsontwikkeling zet je voortdurend stappen in jouw eigen manier van aansturen en motiveren van medewerkers. Hierbij delegeer je taken en houd je focus op het behalen van resultaat. Als je blijft groeien als leider haal je alles uit jouw eigen carrière, maar ook uit die
van anderen. Wanneer je (nog) geen leidinggevende rol hebt, kan leiderschapsontwikkeling nog steeds belangrijk zijn om de regie over je loopbaan te nemen en houden.

Als je meer uit je carrière wilt halen, kan persoonlijk leiderschap belangrijk zijn om de baas te worden over je eigen professionele loopbaan. Anderen help je door de juiste vragen te stellen en hun talenten te erkennen, zodat zij de inspiratie krijgen om hiermee verder aan de slag te gaan. Er worden grofweg 3 stappen doorlopen bij leiderschapsontwikkeling.

De eerste stap is bewustwording. 

Het is belangrijk dat je ervan bewust wordt dat je zelf in control bent van je eigen succes. Zelfreflectie, zelfkennis en zelfsturing zijn belangrijk onderdelen van leiderschap. Een leidinggevende geeft allereerst leiding aan zichzelf.

Stap 2 is beantwoording van de vraag: wat heb ik nodig? 

Dit houdt in dat je jezelf de vraag ‘wat heb ik nodig om te groeien?’ stelt. Wat moet ik weten en kunnen? Je daagt jezelf uit door bepaalde skills, kennis en competenties te ontwikkelen. Hiervoor moet je af en toe uit je comfort zone treden. Het is niet altijd even makkelijk. Dat brengt ons bij de derde stap.

Deze derde en laatste stap is ‘kom in beweging’.
Hierbij is het tijd om echt actie te ondernemen. Je moet durven, mogelijkheden en kansen zien en flexibel genoeg zijn om deze te benutten. Kortom, leiderschap tonen. Het initiatief nemen of naar je toe trekken.

Het is belangrijk om te beseffen dat je leiderschap niet alleen kunt tonen wanneer je leidinggevende bent binnen een bedrijf, instelling of organisatie. Iedereen kan (persoonlijk) leiderschap laten zien. In onze huidige maatschappij verwachten we ook steeds meer eigen verantwoordelijkheid en initiatief van iedereen. Organisaties verwachten van iedere medewerker een actieve bijdrage én dat medewerkers zichzelf blijven ontwikkelen op de werkvloer. Anders overleef je de concurrentie niet. Een bedrijf vraagt daarom om leiderschap van iedereen. Een leider van een bedrijf beschikt niet altijd over alle kennis en vaardigheden die nodig zijn. In die situaties kun je het leiderschap delen, door het ene moment de ene medewerker het voortouw te laten nemen en op een ander moment weer iemand anders. Een goed leider stimuleert daarmee tevens teamontwikkeling en samenwerking. Hij of zij is zowel resultaat als mensgericht. Mensen maken het verschil. Naast organisatorisch inzicht, is psychologisch inzicht dus ook enorm belangrijk voor een leidinggevende. Dit geldt voor eerstelijns leidinggeven, de operationeel managers, evenzeer als voor managers aan de top.

Voordelen leiderschapsontwikkeling

Soms vragen bedrijven en mensen zich af wat nou de voordelen van extra aandacht voor
leiderschapsontwikkeling zijn. Volgens hen ben je een leider of niet, ontwikkel je de benodigde skills on the job, dus aldoende, en is een basis set aan vaardigheden voldoende. Waarom zouden wij nog meer geld investeren in de ontwikkeling van leidinggevenden? Horen we dan. Elke leidinggevende krijgt bij ons een basiscursus en om de vijf jaar een opfrisser.

Ons antwoord daarop is kort. Ten eerste blijkt uit een onderzoek dat meer maar wel gericht investeren in leiderschapsontwikkeling leidt tot betere prestaties van een bedrijf. Met name wanneer er maatwerk wordt geleverd is dit het geval, zoals bij inzet van de IVLO® methode bijvoorbeeld. Hierin is geen sprake van lange cursusdagen, maar van langere over de tijd verspreide trajecten bestaande uit een reeks korte praktijkgerichte bijeenkomsten. Het geleerde kan de volgende dag meteen in praktijk worden gebracht door de deelnemers. Hierdoor beklijft dit beter en neemt het rendement van het leren zienderogen toe. De leerstof is zinvol, relevant en toepasbaar. Opbrensten: verlaging van kosten, verbetering van resultaten, toename medewerkerstevredenheid, groeiende efficiency en veelal een fijnere werksfeer. Met name wanneer de leidinggevende leert mensgericht leiding te geven, waarbij taakgerichtheid en mensgerichtheid samengaan. Ook een
belangrijk element van de IVLO® methode overigens.

Werknemersbetrokkenheid
is een zeer relevant onderdeel van het effect van goede leiderschapsontwikkeling: betere leiders zorgen voor meer betrokkenheid van werknemers. Meer betrokkenheid in de organisatie leidt tot een hogere productiviteit. Daarnaast nemen werknemers meer initiatief, omdat zij er meer zin in hebben, gemotiveerd zijn. Bovendien wordt de organisatie als geheel er aantrekkelijker door. Mensen werken graag bij een voor hen aantrekkelijke werkgever. Ook niet onbelangrijk in een steeds krapper worden arbeidsmarkt, waar goed personeel ook niet meer voor het opscheppen ligt.

Iedereen ondergaat overigens een andere ontwikkeling, het tempo verschilt en niet iedereen geeft op dezelfde wijze leiding. Een ieder ontdekt echter wel de voor hem of haar meest effectieve en passende stijl. Leiders zijn geen eenheidsworst. Nog een reden waarom maatwerk en zelfreflectie zo belangrijk zijn. Alleen jezelf kunnen zijn als leidinggevende leidt tot zinvolle vernieuwing, onderling vertrouwen en duurzame inzetbaarheid.

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *